הבטים פיזיקליים

באסטרונומיה

 

קפלר  תנועת כוכבי הלכת

גלילאו  התמדה

גלילאו  הטלסקופ

ניוטון  חוקי התנועה

ניוטון  הכבידה

ניוטון  גיאות ושפל

האלי  שביטים